Tiếng Việt | English | 한국어
Khuyến mãi / Tin tức
DỪNG CHỨC NĂNG ĐỔI EMAIL NHẬN THẺ
Dừng đổi email nhận thẻ

Kính gửi Quý khách hàng,

ESAN thông báo dừng chức năng đổi email khi thực hiện mua mã thẻ trên website Esan.vn

Để đảm bảo bảo mật, Esan đã dừng chức năng sửa email nhận thẻ khi thành viên Esan thực hiện giao dịch mua mã thẻ.

Thẻ sẽ được gửi về email khách hàng đăng ký là thành viên của website Esan.

Quý khách hàng vui lòng cập nhật thông tin.

Trân trọng!