Tiếng Việt | English | 한국어
Khuyến mãi / Tin tức
ESAN TẠM DỪNG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ZALOPAY
Do một vài vấn đề phát sinh cho nên phương thức thanh toán bằng ZaloPay sẽ được tạm dừng trên Esan . Chúng tôi sẽ sớm khắc phục và thông báo lại trong thời gian sớm nhất, vì vậy vui lòng sử dụng phương thức thanh toán khác như ATM hoặc thẻ Visa/ Master/ JCB.