Tiếng Việt | English | 한국어
Khuyến mãi / Tin tức
ESAN TẠM NGỪNG HỖ TRỢ THANH TOÁN HÓA ĐƠN NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY CUNG CẤP NƯỚC TẠI MIỀN BẮC
Do một vài vấn đề phát sinh cho nên Esan sẽ tạm thời dừng hỗ trợ thanh toán hóa đơn nước đối với các công ty cung cấp nước miền Bắc.

Đối với các công ty cung cấp nước miền Nam, Esan vẫn hỗ trợ thanh toán bình thường (Danh sách các công ty đang hỗ trợ phía dưới)

1. Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau

2. Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp

3. Công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ

4. Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Thừa Thiên - Huế

5. Công ty TNHH MTV Cấp Nước Tiền Giang

6. Nước HCM (9 công ty)

6.1. Xí Nghiệp Cấp Nước Nông Thôn TP. HCM
6.2. Công ty CP cấp nước Chợ Lớn- TP.HCM
6.3. Công ty CP cấp nước Trung An- TP.HCM
6.4. Công ty CP Cấp nước Bến Thành - TP.HCM
6.5. Công ty CP cấp nước Thủ Đức - TP.HCM
6.6. Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa - TP.HCM
6.7. Công ty CP cấp nước Phú Hòa Tân - TP.HCM
6.8. Công ty Cổ phần Cấp Nước Nhà Bè - TP. HCM
6.9. Công ty Cổ phần cấp nước Gia Định - TP.HCM