Tiếng Việt | English | 한국어
Khuyến mãi / Tin tức
MỞ LẠI CHỨC NĂNG MUA THẺ GAME VÀ THẺ ĐIỆN THOẠI
Mở lại chức năng mua mã thẻ game và thẻ điện thoại

Kính gửi Quý Khách hàng

ESAN đã hoàn thiện việc nâng cấp bảo trị chức năng mua mã thẻ

Quý Khách hàng lưu ý với thay đổi như sau:

- Esan không thực hiện việc gửi mail mã thẻ sau khi khách hàng mua thẻ nữa

- Serial/mã thẻ sẽ hiển thị khi khách hàng clịck vào icon trên giao diện website

Vì vậy, để đảm bảo an toàn khi giao dịch Quý Khánh hàng lưu ý bảo mật tài khoản của mình.

Trân trọng thông báo!