Tiếng Việt | English | 한국어
Khuyến mãi / Tin tức
Hướng dẫn xử lý khi mua thẻ không nhận được email trả thẻ
Hướng dẫn xử lý khi mua thẻ không nhận được email trả thẻ
  • Khách hàng kiểm tra lại mục thư rác/spam để lấy mail trả thẻ
  • Trường hợp không có mail vui lòng vào mục [gửi lại thông tin đơn hàng] trên website nhập mã đơn hàng và email nhận thẻ để thực hiện lại