Tiếng Việt | English | 한국어
Khuyến mãi / Tin tức
THÔNG BÁO DỪNG CUNG CẤP THẺ GAME/THẺ ĐIỆN THOẠI/MUA MÃ THẺ DATA
THÔNG BÁO DỪNG CUNG CẤP THẺ GAME/THẺ ĐIỆN THOẠI/MUA MÃ THẺ DATA

Nhằm mục đích nâng cấp hệ thống, Esan xin trân trọng thông báo: Từ ngàỳ 7/6/2022 ESAN xin tạm dừng cung cấp sản phẩm
- Thẻ game
- Thẻ nạp data
- Thẻ điện thoại

ESAN sẽ thông báo thời gian mở lại dịch vụ ngay khi hệ thống hoàn thành nâng cấp.
Kính mong nhận được sự thông cảm từ quý khách hàng về sự bất tiện này.
Trân trọng cảm ơn!